Rengjørings­tjenester innen

Daglig
renhold

Forespørsel

Vi leverer løsninger som er fullstendig tilpasset den enkelte kundes behov, krav og ønsker. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Tjenester

Vi tilbyr i dag følgende renholdstjenester til alle typer bygg:

Vi tilbyr også:

Vårt motto er:

Høyere kompetanse - bedre renhold!

Kvalitet

Vår visjon er å levere en stabil og profesjonell tjeneste til våre kunder.
Dette gjør vi gjennom fokus på følgende områder:

Fokus på kvalitet

Tydelige prosedyrer for ledelsen, med klar og tydelig fordeling av ansvar og myndighet.

Utvikle og opprettholde et høyt faglig nivå innenfor alle funksjoner ved å gjennomføre systematisk opplæring og trening.

Ha digitale systemer som ledelsen, servicemedarbeideren og kunden bruker aktivt.

Tett kundebehandling

En erfaren driftsleder er kundens faste kontaktperson. Driftslederen følger opp og dokumenterer at tjenesten leveres i henhold til avtale.

Vi tilbyr alle kunder Kundeweb hvor kunden har full oversikt over avtalte tjenester, kommunikasjon, alle medarbeidere som har deres oppdrag og dokumentasjon for oppfølging.

Høy kompetanse

Grunnopplæring og fagbrev til alle.

Tett oppfølging, slik at alle blir sett.

Gode lønns- og arbeidsvilkår.

Mulighet for karrierestigning ved intern rekruttering til høyere stillinger.

Moderne utstyr

Miljøvennlige metoder.

Moderne utstyr.

Godt og riktig vedlikehold av alle typer materialer.

Mest mulig maskinelt renhold.