FOR JOBBSØKERE

Personvern­erklæring

1. INNLEDNING

Rent Renholdstjenester er opptatt av å beskytte personvernet til personer som søker jobb hos oss. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker og deler personopplysninger om deg når du søker jobb hos oss.


2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

Vi kan samle inn følgende personopplysninger om deg:

Kontaktinformasjon: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse

CV og søknadsbrev: Informasjon om din utdanning, arbeidserfaring, ferdigheter og kompetanse

Referanser: Kontaktinformasjon til dine referanser

Annen informasjon: Kommunikasjon med oss, testresultater, intervjuopptak


3. HVORDAN BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

For å behandle jobbsøknaden din: Vi bruker kontaktinformasjonen din for å kontakte deg og avtale intervju. Vi bruker CV-en din og søknadsbrevet ditt til å vurdere din kompetanse og egnethet for stillingen. Vi bruker referansene dine til å innhente informasjon om din arbeidsprestasjon og personlighet.

For å forbedre rekrutteringsprosessen vår: Vi kan bruke anonymiserte data om jobbsøkere for å forbedre rekrutteringsprosessen vår.


4. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED?

Vi deler ikke personopplysningene dine med andre uten ditt samtykke, med unntak av følgende:

Våre leverandører: Vi kan dele personopplysningene dine med våre leverandører som hjelper oss med rekrutteringsprosessen, for eksempel et rekrutteringsselskap.

Myndigheter: Vi kan dele personopplysningene dine med myndigheter dersom vi er lovpålagt å gjøre det.


5. HVORDAN LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi lagrer personopplysningene dine i en sikker database. Vi lagrer bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen.


6. DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter når det gjelder personopplysningene dine:

  • Rett til innsyn: Du har rett til å få tilgang til dine lagrede personopplysninger
  • Rett til retting: Du har rett til å få rettet personopplysningene dine dersom de er feil eller ufullstendige.
  • Rett til sletting: Du har rett til å få slettet personopplysningene dine i visse tilfeller.
  • Rett til begrensning av behandling: Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine i visse tilfeller.
  • Rett til å motsette deg behandling: Du har rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine i visse tilfeller.
  • Rett til dataportabilitet: Du har rett til å få utlevert personopplysningene dine som du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.


Du kan kontakte oss for å utøve disse rettighetene.


7. KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss via e-post eller telefon:

E-post: post@rent.no

Telefon: +47 22 56 52 69


8. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi vil varsle deg om vesentlige endringer i personvernerklæringen via e-post eller på nettsiden vår.


9. INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsiden vår. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker en nettside. De brukes til å forbedre brukeropplevelsen og til å analysere trafikk på nettsiden.

Jobbe med oss?